Chi tiết bài viết

LÀM KHUÔN BẾ, KHUÔN LỤA

Quy trình sản xuất khuôn bế

1. Thiết kế

Chuyên viên thiết kế sẽ thiết kế mẫu cho khuôn phù hợp với loại giấy và bài in. Chuyên viên thiết kế kiểm tra mẫu thiết kế với bài in bằng máy xuất phim.

 

2. Bắn laser

Sau khi mẫu đã được thiết kế xong, mẫu sẽ được chuyển qua máy bắn laser để cắt.

 

3. Uốn dao

Đồng thời với việc cắt khuôn bằng laser, mẫu cũng được chuyển qua máy uốn dao để uốn dao cho khuôn.

 

 

4. Đóng dao

Sau khi ván đã được cắt và dao được uốn bằng máy, người thợ đóng dao sẽ chỉnh sửa một ít nếu cần và đóng dao vào khuôn.

Dao uốn bằng máy

5. Kiểm tra

Sau khi khuôn đã hoàn tất, nhân viên KCS sẽ kiểm tra khuôn so với yêu cầu ban đầu và một số tiêu chuẩn kỹ thuật. Khuôn chưa đạt yêu cầu sẽ được sửa lại.

Sau khi đã qua công đoạn kiểm tra, khuôn bế sẽ được chuyển qua bộ phận giao hàng để giao hàng cho khách.

Toàn bộ quy trình sản xuất khuôn bế ở trên được tham khảo theo quy trình sản xuất khuôn bế hiện tại của khuôn bế.